اشتراک جزوات خود با دانش آموزان

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۲:۳۵:۱۶


یکی از قابلیت های مفیدی که برنامه الفبا می تواند برای شما داشته باشد، اشتراک جزوات خود با دانش آموزانتان می باشد. به عنوان مثال شما می توانید جزوات خود را توسط اسکنر برنامه الفبا اسکن نمایید و بعد از اضافه کردن آموزش های خود به جزوه، آن را به دانش آموزان خود بفروشید و یا اینکه  رایگان در اختیار آن ها قرار دهید. همچنین شما می توانید بر روی جزوات خود آزمون قرار دهید تا دانش آموزانتان به صورت آنلاین در آزمون شرکت نموده و شما نمرات و پیشرفت آنها را مشاهده نمایید.


پیمایش در مستندات