گرفتن آزمون از دانش آموزان

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۲:۳۴:۲۱


با استفاده از بخش آزمون برنامه الفبا، شما می توانید به راحتی از دانش آموزان خود آزمون بگیرید و آمار پیشرفت و نمرات آن ها را مشاهده نمایید. برای استفاده از این قابلیت مراحل زیر را انجام دهید.

1: آزمون بسازید

اولین مرحله برای استفاده از بخش آزمون، تهیه آزمون می باشد. بدین منظور، ابتدا وارد پنل ناشران شوید و سپس بعد از ورود به بخش آزمون ها، آزمون جدیدی بسازید و سپس سوالات هر بخش را مشخص کنید.

2: آزمون خود را به جزوه اضافه نمایید

قدم بعدی اضافه کردن آزمون به جزوه می باشد. بدین منظور ابتدا جزوه مورد نظر خود را باز نموده و سپس با استفاده از گزینه افزودن آزمون در برنامه، به بخش مورد نظر آزمون جدیدی اضافه نمایید.

3: جزوه خود را به لیست جزوات مورد استفاده در کلاس مورد نظر اضافه کنید

بعد از اضافه کردن جزوه مورد نظر به کلاس خود، کد کلاس را برای دانش آموزان خود ارسال نمایید. بعد از عضویت ، دانش آموزان می توانند جزوه شما را در صفحه اصلی برنامه مشاهده نمایند. سپس با باز کردن جزوه و شرکت در آزمون، نتایج برای شما ارسال می گردد.

4: نتایج دانش آموزان را مشاهده نمایید

شما می توانید بعد از باز کردن کلاس مورد نظر در پنل معلمان، وارد بخش اعضای کلاس شوید و بعد از باز کردن کاربر، آمار دقیقی از نمرات و آزمون های داده شده کاربر مشاهده نمایید.


پیمایش در مستندات