ارسال پیام به دانش آموزان

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۲۳:۵۰:۰۷


با استفاده از قابلیت ارسال پیام به اعضای کلاس که در پنل ناشران می باشد، شما می توانید به راحتی به اعضای کلاس پیام دهید. پیام ارسالی شما در بخش گفتگوی برنامه برای اعضای کلاس ارسال خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا به بخش ارسال پیام به اعضای کلاس خاصمراجعه نمایید.


پیمایش در مستندات