درخواست از دانش آموزان برای تولید محتوا

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۲۳:۴۸:۳۴


با استفاده از برنامه الفبا، دانش آموزان به راحتی می توانند تکالیف خود را در برنامه الفبا انجام دهند. به عنوان مثال فرض کنید که شما از دانش آموزان کلاس خود درخواست کرده اید تا تمارین صفحه 20 کتاب را حل نمایند. شما می توانید از دانش آموزان خود بخواهید که جزوه کتاب را در الفبا باز نموده و سپس بر روی صفحه مورد نظر آموزش صوتی قرار دهند. برای این کار لطفا اقدامات زیر را انجام دهید.

1: یک جزوه خالی ویژه تمرین دانش آموزان بسازید

با استفاده از پنل ناشران و یا برنامه یک فایل PDF به حساب کاربری خود اضافه نمایید.

راهنمای  افزودن کتاب درسی  از طریق پنل ناشران

راهنمای ساخت یک جزوه جدید در برنامه الفبا

دقت کنید که بعد از ایجاد جزوه، سطح دسترسی ساخت آموزش را در جزوه به اعضای کلاس و یا همه تغییر دهید تا دانش آموزان شما بتوانند بر روی جزوه شما آموزش قرار دهند.

راهنمای تعیین سطح دسترسی کتاب درسی

2: جزوه مورد نظر را به کلاس درس اضافه نمایید

بعد از ایجاد کلاس درس در پنل معلمان، اقدام به اضافه کردن جزوه خود به کلاس درس نمایید.

راهنمای ایجاد کلاس درس

راهنمای افزودن جزوه به کلاس درس

3: از دانش آموزان خود بخواهید که در کلاس شما عضو شوند

بعد از ایجاد کلاس درس، از دانش آموزان خود بخواهید که در کلاس شما عضو شوند. بعد از عضویت، جزوه شما در صفحه اول برنامه برای ایشان نمایش داده خواهد شد.

راهنمای عضویت دانش آموزان در کلاس

4: از دانش آموزان درخواست کنید که بر روی جزوه آموزش بسازند و تمرین های خود را به صورت صوتی توضیح دهند.

حال دانش آموزان شما به جزوه شما دسترسی دارند. هم اکنون دانش آموزان شما می توانند آموزش های خود را به جزوه مورد نظر اضافه نمایند.

راهنمای تولید محتوا در برنامه الفبا


پیمایش در مستندات