قیمت گذاری و فروش جزوات

۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰۰:۰۸:۳۸


یکی از امکانات زیبای برنامه الفبا، تعیین قیمت بر روی کتاب های درسی و یا جزوات ارائه شده می باشد. شما می توانید به راحتی در هر زمانی قیمت کتاب های درسی خود را مشخص نموده و یا اقدام به تغییر آن نمایید. به زودی قابلیت های جدید برای شما ارائه خواهد شد که خواهید توانست بر روی کتاب های درسی خود کد تخفیف اضافه نمایید و یا اینکه بتوانید اشتراک های ماهیانه مشخص نمایید. برای تعیین قیمت بر روی کتاب های درسی خود، ابتدا وارد "پنل ناشران" شوید و بعد از باز کردن کتاب درسی خود، در قسمت اطلاعات جزوه، قیمت مورد نظر خود را تعیین نمایید.

شما می توانید در بخشکسب درآمد از طریق جزوات اطلاعات کاملی در این زمینه دریافت نمایید.

همچنین شما می توانید به راحتی در بخش آمار فروش، اطلاعاتی کامل و دقیقی از فروش خود مشاهده نمایید.


پیمایش در مستندات