ارسال پیام به اعضای کلاس خاص

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۴:۳۸:۰۰


می توانیم ارسال پیام به اعضای کلاس در منوی سمت راست برنامه را انتخاب نمائیم، یا اینکه در لیست کلاس ها  با وارد شدن به صفحه اطلاعات یک کلاس، روی ارسال پیام و  اعضا بزنیم. و پیام خود را بنویسیم و دکمه "ارسال" را بزنیم.


پیمایش در مستندات