اعضای تیم

عطا زنگنه

بنیانگذار و مدیر عامل الفبا

مهرداد فارسی

برنامه نویس Android , IOS

مهرنوش علوی

پشتیبانی نرم افزار و مدیر تولید محتوا و مستندات وبسایت

زهرا زارع

کارشناس پشتیبانی و تولید محتوا

فاطمه ریسی

کارشناس تولید محتوا و مدیریت وبسایت


دوست دارید یکی از ما باشید؟

با به دنبال بهترین ها در الفبا هستیم چون می خواهیم بهترین باشیم. اگر فکر می کنید یکی از موارد زیر را دارید، لطفاً از طریق فرم تماس با ما با ما تماس بگیرید.

  • شما عاشق کار کردن هستید
  • شما در زمینه خاصی مهارت دارید
  • عاشق کمک کردن به دیگران هستید
  • پیشرفت را دوست داشته باشید و چیزهای جدید یاد بگیرید

اگر هر یک از این شرایط را داشته باشید، با ما تماس بگیرید، ما مشتاق هستیم که شما را زودتر ببینیم.