افزایش کیفیت تصاویر جزوات

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۳:۱۳:۳۲


جهت بالا بردن کیفیت تصاویر جزوات پیشنهاد می شود موارد زیر را رعایت فرمائید.

هنگام گرفتن عکس از صفحه جزوه، دوربین را بالای جزوه طوری قرار دهید که تمام صفحه در آن به طور واضح مشخص شود و سایه ی شما روی آن نباشد.

در دستگاه هایی که کیفیت دوربین در آن ها پایین است، می بایست فلش دوربین را روشن نمائید تا نوشته ها خواناتر باشند.

دقت کنید تصاویر گرفته شده بیش از اندازه مات نباشد. دقت کنید فاصله ی دوربین دستگاه تا برگه ی کاغذ شما زیاد نباشد.


پیمایش در مستندات