ارسال پیام به کلاس

۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰۶:۰۲:۰۱


در منوی سمت راست روی "ارسال پیام به کلاس" می زنیم و کلاس مورد نظر را که قصد ارسال پیام به آن را داریم مشخص می کنیم و پس از نوشتن متن پیام آن را ارسال می کنیم.


پیمایش در مستندات